Kontakt

Przewodnicząca: Iwona Borchulska

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Zarząd Regionu Śląskiego

adres: 41-209 Sosnowiec, ul.Odrodzenia 9
telefon - faks: 032 363 23 36
mail: ozzpip@ozzpip.slask.pl