Stanowisko Głównego Inspektora Pracy ws. systemów czasu pracy możliwych do stosowania w podmiotach leczniczych

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / April 7, 2017

Zachęcamy do zapoznania się z treścią stanowiska Głownego Inspektora Pracy ws. systemów czasu pracy możliwych do stosowania w podmiotach leczniczych i interpretacji niektórych przepisów Ustawy o działalności leczniczej, będącego załącznikiem do odpowiedzi Państwowej Inspekcji Pracy na pytanie OZZPiP o maksymalną liczbę godzin - łącznie z godzinami nadliczbowymi - dopuszczalną do przepracowania przez danego pracownika w dobie pracowniczej. Czytaj więcej

Odpowiedź Ministra Zdrowia na wniosek o zagwarantowanie dodatku po likwidacji NFZ

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / April 4, 2017

Jakiś czas temu publikowaliśmy pismo Zarządu Krajowego OZZPiP do Ministra Zdrowia, w którym OZZPiP wnioskowało o zagwarantowanie wypłaty kolejnych transz podwyżki dla Pielęgniarek i Położnych przyznanej Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2015 poz. 1628). Zachęcamy do lektury odpowiedzi od Ministra Zdrowia, Konstantego Radziwiłła. Czytaj więcej

Projekt obywatelski ustawy o najniższych wynagrodzeniach pracowników podmiotów leczniczych

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / April 4, 2017

Niniejszym przedstawiamy obywatelski projekt ustawy dotyczącej zasad ustalania najniższych wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych, stanowiący alternatywę dla obecnie będącego na etapie prac rządowych projektu zakładającego niezrozumiałe dla nas i nieakceptowalne wysokości wynagrodzeń zasadniczych dla pielęgniarek i położnych. Czytaj więcej

Wybory nowych władz ZRŚ OZZPiP

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / March 24, 2017

W dniach 17-19 marca 2017 r. odbył się Zjazd Deelegatów Regionu Śląskiego OZZPiP. Nową Przewodniczącą Zarządu została  Iwona Borchulska. Czytaj więcej

Likwidacja NFZ a dodatki dla pielęgniarek i położnych

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / March 23, 2017

Zachęcamy do zapoznania się z treścią pisma wystosowanego przez Zarząd Krajowy OZZPiP do Ministra Zdrowia z żądaniem zagwarantowania utrzymania wypłat dodatku do wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych przyznanego Roporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2015 poz. 1628) po likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia będącego źródłem finansowania tegoż dodatku Czytaj więcej