Likwidacja NFZ a dodatki dla pielęgniarek i położnych

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / March 23, 2017

Zachęcamy do zapoznania się z treścią pisma wystosowanego przez Zarząd Krajowy OZZPiP do Ministra Zdrowia z żądaniem zagwarantowania utrzymania wypłat dodatku do wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych przyznanego Roporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2015 poz. 1628) po likwidacje Narodowego Funduszu Zdrowia będącego źródłem finansowania tegoż dodatku Czytaj więcej

O projekcie ustawy w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / March 23, 2017

W związku z przynoszącym wiele wątpliwości projektem ustawy o najniższym wynagrodzeniu pracowników podmiotów lecznicznych zachęcamy do lektury stanowiska Zarządu Krajowego OZZPiP w tej sprawie, jego opinii do treści projektu oraz stanowiska Forum Związków Zawodowych, w których OZZPiP jest zrzeszone. Czytaj więcej

W obronie Szpitala Murcki Sp. z o.o.

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / December 30, 2016

Zarząd Regionu Śląskiego OZZPiP w pełni popiera pracowników Szpitala Murcki Sp. z o.o., którzy w obronie swojego miejsca pracy wystąpili z listem otwartym do Prezydenta Katowic, domagając się zaniechania planowanych przez miasto działań Czytaj więcej

Stanowisko Departamentu Pielęgniarek i Położnych ws. zatrudniania ratowników medycznych na oddziałach szpitalnych

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / December 2, 2016

W związku z napływającymi do nas informacjami o zatrudnianiu ratowników medycznych na oddziałach szpitalnych i powierzaniu im obowiązków leżących w kompetencjach pielęgniarek, Zarząd Regionu Śląskiego zwrócił się o rozstrzygnięcie tej budzącej szereg wątpliwości sprawie do Departamentu Pielęgniarek i Położnych. W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Departamentu, w którym odniesiono się również do kwestii sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej przez ratowników. Czytaj więcej