Zarząd Regionu Śląskiego OZZPiP – kadencja 2017 – 2021

 

Prezydium

Iwona Borchulska – Przewodnicząca

Krystyna Ptok – I Wiceprzewodnicząca

Katarzyna Tymińska - II Wiceprzewodnicząca

Beata Antkowiak – Sekretarz

Mirosława Samborowska – Sekretarz

Beata Tomsza – Skarbnik

Krystyna Marchewka – Członek Prezydium

Ilona Olesiak – Członek Prezydium

Izabela Pilarz-Kubica – Członek Prezydium

Małgorzata Lenart - Członek Prezydium

Renata Smok - Członek Prezydium

 

Członkowie Zarządu Regionu Śląskiego OZZPiP

Baran – Ligus Ewa

Chrzęstek Andrzej

Grześkowiak Elżbieta

Kołodziej Monika

Kotańska Jadwiga

Krakowiecka Alicja

Krentusz Renata

Michalik Elżbieta

Nowak Barbara

Sanhen Izabela

Selwa Dorota

Smorąg Justyna

Trelewicz Zofia

Zub Anna

 

 
Komisja Rewizyjna Regionu Śląskiego OZZPiP – kadencja 2017 – 2021

Kwas Jolanta – Przewodnicząca

Halerz Katarzyna – I Wiceprzewodnicząca

Paciorek Iwona – II Wiceprzewodnicząca

Krawczyk Angelika – Sekretarz

Paruzel Patrycja – Sekretarz

Moroń Beata – Członek KRRŚl.

Sikora Danuta – Członek KRRŚl.