Rozporządzenia

Title Created File
Rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych  działających w formie jednostki budżetowej

czwartek, 16, październik 2014 Rozporządzenie
Rozporządzenie z 20 grudnia 2012 r.

Standardy postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

czwartek, 16, październik 2014 Rozporządzenie z 20 grudnia 2012 r.