Opinie Prawne

W biurze Zarządu Regionu Śląskiego OZZPiP znajdują się opinie prawne /od stycznia 2011r./ w zakresie: 

 1. Wykonywania opatrunków gipsowych przez pielęgniarkę.
 2. Zawieszenie Funduszu Świadczeń Socjalnych przez pracodawcę.
 3. Prace Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Pracowników.
 4. Nowe umowy dla pielęgniarek oddziałowych, po wygranych konkursach.
 5. Godziny nadliczbowe - godziny wypracowane ponad harmonogram dzienny, a oddane w normie tygodniowej.
 6. Zmiana warunków umowy o pracę.
 7. Sposób róznicowania wynagrodzeń wypłacanych z tytułu realizacji ustawy o przekazaniu środów finansowych
 8. świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz ustawy o zakładach opieki zdrowotnej poprzez uzależnianie wysokości wynagrodzenia od ilości dni nieobecności w pracy.
 9. Cel wprowadzenia art.59 a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
 10. Udzielanie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych.
 11. Podstawa prawna do zwolnienia pracownika z dyżuru z uwagi na konieczność stawienia się na rozprawie sądowej.
Title Created File