Aktualności

STANOWISKO OZZPiP w sprawie przyjęcia Rekomendacji zawartych w dokumencie „Zabezpieczenie społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / September 9, 2015

Szanowni Państwo, Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w sprawie przyjęcia Rekomendacji zawartych w dokumencie „Zabezpieczenie społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze”, a także do lektury Rekomendacji, których ze względów wskazanych w powyższym piśmie OZZPiP nie podpisał: [ PRZECZYTAJ REKOMENDACJE ], jak również do zapoznania się z całością raportu dotyczącego zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze: [ PRZECZYTAJ RAPORT ], do którego OZZPiP odnosi się w swoim stanowisku.    

OGÓLNOPOLSKA MANIFESTACJA PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH - WARSZAWA, 10 września 2015 r.

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / September 8, 2015

W najbliższy czwartek (10.09.2015 r.) w Warszawie odbędzie się ogólnopolska manifestacja pielęgniarek i położnych. O szczegółach przeczytacie Państwo w załączonej notatce, którą otrzymali również przedstawiciele mediów wraz z zaproszeniem na konferencję prasową, która odbędzie się podczas manifestacji. Do zobaczenia w Warszawie!

REFERENDUM STRAJKOWE W SPSK SUM im. MIELĘCKIEGO W KATOWICACH

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / September 4, 2015

Informujemy, że w Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym SUM im. Mielęckiego w Katowicach odbędzie się REFERENDUM STRAJKOWE w dniach 7 września, 8 września, 9 września w godzinach od 6.15 do 12.00.: stacjonarnie  w godzinach od 6.15 do 7.30  oraz mobilnie na terenie zakładu w godzinach od 7.30 do 12.00. Wszystkich pracowników SPSK SUM zachęcamy do głosowania - poprzez referendum możecie wyrazić swój stosunek do bieżącej sytuacji zawodowej (warunków pracy i płacy)  pielęgniarek. Referendum zostanie uznane za ważne, jesli weźmie w nim udział co najmniej 50% pracowników - każdy głos jest zatem niezwykle ważny,

Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu ŚląskiegoOZZPiP

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / August 31, 2015

Zachęcamy do zapoznania się z treścią stanowiska Prezydium Zarządu Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, dotyczącego podjęcia przez nasze środowisko kolejnych działań, będących reakcją na brak uzgodnień przez Ministerstwo Zdrowia treści porozumienia gwarantującego pielęgniarkom i położnym trwały wzrost wynagrodzenia uwzględniający ich kwalifikacje, kompetencje i specyficzne warunki pracy.

KONFERENCJA PRASOWA PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH przed SEJMEM w dniu 4 sierpnia 2015 r.

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / August 5, 2015

Zachęcamy do oglądania relacji z wczorajszej Konferencji Pielęgniarek i Położnych, która miała miejsce pod Sejmem. Na konferencję zostali zaproszenie politycy opozycji. Czytaj więcej

PODSUMOWANIE DOTYCHCZASOWYCH PRAC OZZPiP DOTYCZĄCYCH SYTUACJI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / July 18, 2015

W dniu 15 lipca 2015 r. w Warszawie pod Urzędem Rady Ministrów odbyła się konferencja prasowa, podczas której Przedstawiciele OZZPiP powiadomili media o postępie prac prowadzonych w zespołach roboczych przy Min. Zdrowia w zakresie dotyczącym poprawy warunków pracy i wynagrodzeń Pielęgniarek i Położnych.  Po konferencji przekazano Premier Kopacz pismo skierowane przez OZZPiP, podsumowujące dotychczasowe spotkania. Z treścią pism zapoznacie się Państwo poniżej. Czytaj więcej

SAMOZATRUDNIENI oraz ZATRUDNIENI NA UMOWACH ŚMIECIOWYCH MAJĄ PRAWO PRZYSTĘPOWAC DO ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH!

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / July 15, 2015

Z początkiem czerwca tego roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż ograniczanie prawa do tworzenia związków zawodowych oraz przystępowania do już istniejących przez osoby samozatrudnione, a także osoby zatrudnione na umowach zlecenia czy umowach o dzieło jest niezgodne z Konstytucją. Tym samym wspomniane grupy zatrudnionych, dotychczas wykluczone z działalności związkowej, mają prawo przystępować do już istniejących związków zawodowych bądź zakładać nowe organizacje związkowe.  Takich osób jest w Polsce ok. 2,5 mln (według danych za 2013 rok, przytaczanych przez „Gazetę Prawną”). Czy oznacza to, że w najbliższym czasie liczba członków związków zawodowych wzrośnie? Warto skorzystać z danego nam, zapisanego w Konstytucji RP prawa do wzmocnienia ochrony zatrudnienia. Zachęcamy do zapoznania się z treścią wyroku Trybunału: http://trybunal.gov.pl/rozprawy/wyroki/art/8072-zasady-tworzenia-zwiazkow-zawodowych/ A także z artykułem „Gazety Prawnej” na ten temat: http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/875252,tk-umowy-smieciowe-zleceniobiorcy-do-zwiazkow-zawodowych.html.

Poparcie działań Związku Zawodowego Verdi w Berlinie

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / June 22, 2015

Region Śląski OZZPiP wyraził swoje poparcie dla działań Rady Personalnej oraz wszystkich Pielęgniareki i Położnych zatrudnionych w Klinice Uniwersyteckiej Charite i zrzeszonych w Związku Zawodowym Verdi w Berlinie, które w sporze zbiorowym z pracodawcą domagają się zwiększenia liczby personelu na poszczególnych dyżurach, żądając obsadzania dyżurów nocnych co najmniej dwoma pielęgniarkami, zaś na intensywnej terapii - jedną pielęgniarką na dwóch pacjentów, natomiast na normalnym oddziale – jedną pielęgniarką na pięciu pacjentów. Problem niedoboru personelu na dyżurach jest nam doskonale znany, walczymy z nim od lat, tym bardziej popieramy działania zagranicznych sąsiadów. Stanowisko poparcia w całości zamieszczamy - zachęcamy do zapoznania się z jego treścią