Aktualności

Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu ŚląskiegoOZZPiP

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / August 31, 2015

Zachęcamy do zapoznania się z treścią stanowiska Prezydium Zarządu Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, dotyczącego podjęcia przez nasze środowisko kolejnych działań, będących reakcją na brak uzgodnień przez Ministerstwo Zdrowia treści porozumienia gwarantującego pielęgniarkom i położnym trwały wzrost wynagrodzenia uwzględniający ich kwalifikacje, kompetencje i specyficzne warunki pracy.

KONFERENCJA PRASOWA PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH przed SEJMEM w dniu 4 sierpnia 2015 r.

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / August 5, 2015

Zachęcamy do oglądania relacji z wczorajszej Konferencji Pielęgniarek i Położnych, która miała miejsce pod Sejmem. Na konferencję zostali zaproszenie politycy opozycji. Czytaj więcej

PODSUMOWANIE DOTYCHCZASOWYCH PRAC OZZPiP DOTYCZĄCYCH SYTUACJI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / July 18, 2015

W dniu 15 lipca 2015 r. w Warszawie pod Urzędem Rady Ministrów odbyła się konferencja prasowa, podczas której Przedstawiciele OZZPiP powiadomili media o postępie prac prowadzonych w zespołach roboczych przy Min. Zdrowia w zakresie dotyczącym poprawy warunków pracy i wynagrodzeń Pielęgniarek i Położnych.  Po konferencji przekazano Premier Kopacz pismo skierowane przez OZZPiP, podsumowujące dotychczasowe spotkania. Z treścią pism zapoznacie się Państwo poniżej. Czytaj więcej

SAMOZATRUDNIENI oraz ZATRUDNIENI NA UMOWACH ŚMIECIOWYCH MAJĄ PRAWO PRZYSTĘPOWAC DO ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH!

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / July 15, 2015

Z początkiem czerwca tego roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż ograniczanie prawa do tworzenia związków zawodowych oraz przystępowania do już istniejących przez osoby samozatrudnione, a także osoby zatrudnione na umowach zlecenia czy umowach o dzieło jest niezgodne z Konstytucją. Tym samym wspomniane grupy zatrudnionych, dotychczas wykluczone z działalności związkowej, mają prawo przystępować do już istniejących związków zawodowych bądź zakładać nowe organizacje związkowe.  Takich osób jest w Polsce ok. 2,5 mln (według danych za 2013 rok, przytaczanych przez „Gazetę Prawną”). Czy oznacza to, że w najbliższym czasie liczba członków związków zawodowych wzrośnie? Warto skorzystać z danego nam, zapisanego w Konstytucji RP prawa do wzmocnienia ochrony zatrudnienia. Zachęcamy do zapoznania się z treścią wyroku Trybunału: http://trybunal.gov.pl/rozprawy/wyroki/art/8072-zasady-tworzenia-zwiazkow-zawodowych/ A także z artykułem „Gazety Prawnej” na ten temat: http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/875252,tk-umowy-smieciowe-zleceniobiorcy-do-zwiazkow-zawodowych.html.

Poparcie działań Związku Zawodowego Verdi w Berlinie

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / June 22, 2015

Region Śląski OZZPiP wyraził swoje poparcie dla działań Rady Personalnej oraz wszystkich Pielęgniareki i Położnych zatrudnionych w Klinice Uniwersyteckiej Charite i zrzeszonych w Związku Zawodowym Verdi w Berlinie, które w sporze zbiorowym z pracodawcą domagają się zwiększenia liczby personelu na poszczególnych dyżurach, żądając obsadzania dyżurów nocnych co najmniej dwoma pielęgniarkami, zaś na intensywnej terapii - jedną pielęgniarką na dwóch pacjentów, natomiast na normalnym oddziale – jedną pielęgniarką na pięciu pacjentów. Problem niedoboru personelu na dyżurach jest nam doskonale znany, walczymy z nim od lat, tym bardziej popieramy działania zagranicznych sąsiadów. Stanowisko poparcia w całości zamieszczamy - zachęcamy do zapoznania się z jego treścią

OZZPiP wnioskuje do Prezesa Rady Ministrów o odwołanie Ministra Zdrowia

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / June 19, 2015

Zachęcamy do lektury pisma kierowanego do Pani Premier, Ewy Kopacz, będącego reakcją naszego środowiska na bulwersujące słowa Ministra Zdrowia, dotyczące zapowiedzi rozwiązywania umów o pracę z pracownikami, którzy podejma strajk w podmiotach leczniczych. Nawoływanie do łamiania prawa przez osobę odpowiedzialną za ochronę zdrowia w Polsce, powinno spotkać się z natychmiastowym jej dowołaniem, dlatego też jako OZZPiP żądamy odwołania obecnego Ministra Zdrowia, który głosząc takie treści, najwidoczniej ma na celu zastraszenie Pielęgniarek i Położnych przed zbliżającym się strajkiem. Podkreślamy również, iż zapowiadaną przez nowego ministra podwyżkę w wysokości 300 zł dla Pielęgniarek i Połoznych możemy natomiast potraktować co najwyżej jako pierwszą z pięciu rat całkowitej podwyżki płacy zasadniczej w wysokości 1500 zł. Czytaj więcej

Pisma skierowane przez Posłów na Sejm RP do Zarządu Regionu Śląskiego OZZPiP

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / May 28, 2015

W odpowiedzi na pismo skierowane przez Zarząd Regionu Śląskiego OZZPiP  z prośbą o zainteresowanie się oraz podjęcie działań mających na celu polepszenie sytuacji zawodowej Pielęgniarek i Położnych w województwie śląskim, a także w związku ze zorganizowanymi przez Zarząd Regionu spotkaniami z parlamentarzystami pełniącymi mandat poselski lub senatorski na terenie Śląska, otrzymaliśmy pisma Posłanki na Sejm RP Ewy Kołodziej oraz Posła na Sejm Marka Balta, w których deklarują oni chęć współpracy oraz informują o działaniach podjętych na rzecz  środowiska pielęgniarskiego. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią poniżej

WYWIAD z PRZEWODNICZĄCĄ ZARZĄDU REGIONU ŚLĄSKIEGO OZZPiP w "Dzienniku Zachodnim"

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / May 19, 2015

Zachęcamy do lektury wywiadu udzielonego "Dziennikowi Zachodniemu" przez Przewodniczącą Zarządu Regionu Śląskiego OZZPiP, dotyczącego dramatycznej sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych w Polsce. Wywiad zbiegł się w czasie z obchodzami Dnia Położnej oraz Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki, ogłoszonego w tym roku Dniem Protestu pod hasłem: " NIE MAMY POWODU DO ŚWIĘTOWANIA, TYLKO DO PROTESTOWANIA". Czytaj więcej