Aktualności

Wizja podwyżek dla Pielęgniarek zatrudnionych w DPS-ach

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / November 5, 2015

W związku z tym, iż rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie owu oraz jego nowelizacja z 14 października gwarantują podwyżki wyłącznie dla Pielęgniarek realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, w konsekwencji czego nie zostały nimi objęte Pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej Czytaj więcej

PODWYŻKI 4 x 400 zł potwierdzone!

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / October 14, 2015

Minister zdrowia podpisał dziś rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Przepisy wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Rozporządzenie uzupełnia rozwiązania zawarte w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia Czytaj więcej

PISMO OZZPiP do PREMIER KOPACZ w SPRAWIE NOWELIZACJI ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / October 9, 2015

Zachęcamy do zapoznania się z treścią pisma wystosowanego przez Zarząd Krajowy OZZPiP do Premier Ewy Kopacz, zawierającego prośbę o monitorowanie przebiegu realizacji Porozumienia z 23 września b.r. zawartego przez OZZPiP i NIPiP z Ministrem Zdrowia i Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia:

INFOLINIA w sprawie podwyżek dla Pielęgniarek i Położnych

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / October 9, 2015

Informujemy, że z inicjatywy Zarządu Krajowego OZZPiP został uruchomiony numer telefonu, pod którym można uzyskać odpowiedzi na pytania w zakresie porozumienia z Ministerstwem Zdrowia, projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie owu, a także planowanych podwyżek dla pielęgniarek i położnych. Infolinia: 506 705 444 - n umer jest czynny dla Pielęgniarek i Położnych z całego kraju w dni powszednie w godzinach 9:00-21:00 oraz w weekendy w godzinach 10:00-14:00.  

WICEPRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU REGIONU ŚLĄSKIEGO OZZPiP o POROZUMIENIU 4 x 400 zł

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / September 29, 2015

Zachęcamy do wysłuchania audycji Radia Katowice, której gościem była Wiceprzewodnicząca naszego Regionu. W "Kawie na ławę" mówiła o porozumieniu w sprawie podwyżek dla Pielęgniarek i Położnych, objaśniając pojawiające się w tym zakresie wątpliwości. Czytaj więcej

Wiceprzewodnicząca Regionu Śląskiego OZZPiP w "Kawie na ławę" w Radiu Katowice

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / September 15, 2015

Zachęcamy do wysłuchania "Kawy na ławę" z Wiceprzewodniczącą Regionu Śląskiego OZZPiP, która w Radiu Katowice po czwartkowej manifestacji przed Sejmem RP wyjaśniła, "o co chodzi" Pielęgniarkom i Położnym: http://www.radio.katowice.pl/zobacz,13720,Kawa-na-lawe-z-Iwona-Borchulska.html#.VfakGxHtmko

Przewodnicząca Zarządu Regionu Śląskiego OZZPiP w Rozmowach w Polsat News

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / September 12, 2015

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Serdecznie dziękujemy za tak liczne stawiennictwo w Warszawie na wczorajszej manifestacji Pielęgniarek i Położnych - było nas ok. 12 tysięcy z całej Polski,w tym około tysiąc uczestników z Regionu Śląskiego. Zdjęcia z protestu pojawią się wkrótce w zakładce "galeria". Zachęcamy też do wysłuchania Przewodniczącej Regionu Śląskiego OZZPiP, która w Polsacie wypowiadała się na temat bieżącej sytuacji naszego środowiska zawodowego oraz samej manifestacji:  http://www.ipla.tv/Rozmowy-w-polsat-news-2-pielegniarki-kontra-minist/vod-6352504 oraz śledzenia na naszym profilu facebookowym: https://www.facebook.com/Og%C3%B3lnopolski-Zwi%C4%85zek-Zawodowy-Piel%C4%99gniarek-i-Po%C5%82o%C5%BCnych-Region-%C5%9Al%C4%85ski-1488234174762219/timeline/ kolejnych relacji mediów z wczorajszej akcji protestacyjnej.

Podwyżki widmo po "Białym Miasteczku"

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / September 9, 2015

Ustawa z dnia 22 października 2010r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej nałożyła na kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w okresie od dnia 22 grudnia 2010r. do dnia 31 grudnia 2012r., obowiązek przeznaczania nie mniej niż 40 % wzrostu kontraktu z NFZ na wzrost wynagrodzeń dla pracowników, przy czym co najmniej 3/4 tych środków kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczyć miał na wzrost wynagrodzeń osób wykonujących zawód pielęgniarki albo położnej w tym zakładzie. Czytaj więcej