Aktualności

1% na rzecz potrzebujących Pielęgniarek i Położnych oraz członków ich rodzin

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / February 17, 2016

W czasie składania zeznań podatkowych stają Państwo przed wyborem organizacji pożytku publicznego, na rzecz której odprowadzony zostanie 1 % Państwa podatku. W związku z powyższym jako Zarząd Regionu Śląskiego OZZPiP gorąco zachęcamy do okazania wsparcia potrzebującym Pielęgniarkom i Położnym, a także członkom ich rodzin. Jeśli tylko ktoś z Państwa zastanawia się nad organizacją, na rzecz której postanowi odprowadzić swój 1% lub dotychczas nie wykorzystywał tej możliwości pomocy innym, gorąco zachęcamy do działania. Na naszej stronie internetowej zamieszczamy dane osób, którym Państwa pomoc jest niezbędna. Z góry serdecznie dziękujemy za każdy 1%

Prezes NRPiP, Zofia Małas w Dzień dobry TVN

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / February 8, 2016

Zachęcamy do wysłuchania rozmowy z nową Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Zofią Małas. Rozmowa dotyczy kluczowego problemu naszej grupy zawodowej - niedoboru personelu Pielęgniarek i Położnych oraz rażąco niskich wynagrodzeń za ciężką pracą. Zachęcamy również  do obejrzenia materiału o pracy Pielęgniarek pt. "Zabraknie nam opieki?" Czytaj więcej

Korespondencja Zarządu Krajowego OZZPiP z Prezesem NFZ w sprawie podwyżek dla pielęgniarek i położnych POZ

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / January 27, 2016

Zachęcamy do lektury pisma wystosowanego przez Zarząd Krajowy OZZPiP do Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o wyjaśnienie pojawiających się niejasności w sprawie podwyżek dla Pielęgniarek i Położnych Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz odpowiedzi Prezesa NFZ Czytaj więcej

Pismo Zarządu Krajowego wystosowane do Prezesa NFZ w sprawie projektu rozporządzenia Prezesa NFZ dotyczącego POZ

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / January 8, 2016

Pismo do Prezesa NFZ w sprawie projektu rozporządzenia Prezesa NFZ dotyczącego POZ

ZEBRANIE WYJAZDOWE ZARZĄDU REGIONU ŚLĄSKIEGO OZZPiP

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / December 15, 2015

W dniach 2 - 5 grudnia 2015 r. w Rowach odbyło się wyjazdowe zebranie Zarządu Regionu Śląskiego OZZPiP. Członkowie Zarządu podczas wyjazdu brali również udział w szkoleniu dotyczącym metod radzenia sobie ze stresem, a także w zajęciach na temat rachunkowości Czytaj więcej

Wizja podwyżek dla Pielęgniarek zatrudnionych w DPS-ach

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / November 5, 2015

W związku z tym, iż rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie owu oraz jego nowelizacja z 14 października gwarantują podwyżki wyłącznie dla Pielęgniarek realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, w konsekwencji czego nie zostały nimi objęte Pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej Czytaj więcej

PODWYŻKI 4 x 400 zł potwierdzone!

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / October 14, 2015

Minister zdrowia podpisał dziś rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Przepisy wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Rozporządzenie uzupełnia rozwiązania zawarte w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia Czytaj więcej

PISMO OZZPiP do PREMIER KOPACZ w SPRAWIE NOWELIZACJI ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / October 9, 2015

Zachęcamy do zapoznania się z treścią pisma wystosowanego przez Zarząd Krajowy OZZPiP do Premier Ewy Kopacz, zawierającego prośbę o monitorowanie przebiegu realizacji Porozumienia z 23 września b.r. zawartego przez OZZPiP i NIPiP z Ministrem Zdrowia i Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia: