Aktualności

Relacja Wiceprzewodniczącej Regionu Śląskiego z pobytu w CZD

W Aktualności napisał Iwona Borchulska / June 15, 2016

W szesnastym dniu strajku byłam w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka na parę godzin przed podpisaniem porozumienia i postanowiłam podzielić się tym, co zobaczyłam. Pojechałyśmy tam, tak po ludzku. Czułyśmy, że należy poprzeć koleżanki w momencie, w którym medialnie już nastąpił zwrot. Początkowego medialnego poparcia już jakby nie było. Pokazywano natomiast wystąpienia rodziców - co zrozumiałe - niezadowolonych z przedłużającego się strajku. Jako osoba od dwudziestu lat prowadząca różnego rodzaju akcje, protesty, przyglądająca się emocjom i strachowi, jaki towarzyszy koleżankom w ich codziennej pracy…. powiem Wam, jak było w CZD. Czytaj więcej

Stanowisko Prezydium ZRŚ ws. poparcia dla pielęgniarek z CZD

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / June 7, 2016

Zachęcamy do zapoznania się z treścią stanowiska Prezydium Zarządu Regionu Śląskiego OZZPiP w sprawie udzielenia poparcia dla pielęgniarek z Centrum Zdrowia Dziecka. Z dniem jutrzejszym symboliczna grupa pielęgniarek z naszego województwa pojedzie pod Centrum Zdrowia Dziecka, aby zamanifestować nasze pełne poparcie dla działań koleżanekz tego szpitala

Rzecznik ZRŚ OZZPiP komentuje sytuację w CZD

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / June 7, 2016

Zachęcamy do wysłuchania audycji "Kawa na ławę", której gościem była Iwona Borchulska, Wiceprzewodnicząca i zarazem Rzecznik Regionu Śląskiego OZZPiP. Audycja dotyczy strajku pielęgniarek w Centrum Zdrowia Dziecka: http://www.radio.katowice.pl/zobacz,19894,Kawa-na-lawe-z-Iwona-Borchulska-.html#.V1a0_pGLTIV

Życzenia od Kadry

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / May 12, 2016

Stanowisko Zarządu Krajowego OZZPiP ws. wynagrodzeń

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / April 11, 2016

W odpowiedzi na zarzuty stawiane przez NSZZ Solidarność SOZ Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych zajął stanowisko, w którym sprostowano nieprawdziwe treści Komunikatu, jaki pojawił się w dniu 15.03.2016r. godz. 10.27 na stronie www.solidarnosc.org.pl/soz/. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią stanowiska zamieszczonego na stronie Zarządu Krajowego: www.ozzpip.pl/stanowisko-ozzpip-dotyczace-wynagrodzen

Stanowisko poparcia Regionu Śląskiego OZZPiP dla Pracowników Szpitala w Kwidzynie

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / March 2, 2016

W związku z akcją protestacyjną w Szpitalu w Kwidzynie, gdzie pracownicy sprzeciwiają się sprzedaniu samorządowych udziałów spółce EMC Instytut Badawczy SA, Zarząd Regionu Śląskiego wystosował stanowisko poparcia, z którego treścią zapoznają się Państwo z załącznika.

AKCJA PROTESTACYJNA w WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / February 23, 2016

Dziś w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim wszczęta została AKCJA PROTESTACYJNA. Jako że dotychczas nie osiągnięto porozumienia w ramach prowadzonego sporu zbiorowego, kolejne rozmowy przedstawicieli pielęgniarek i położnych z Dyrekcją zaplanowano na godz. 8.00. Pielęgniarki i położne w ramach prowadzonego sporu domagają się wzrostu wynagrodzeń.  Napięta atmosfera, liczne odejścia personelu oraz zapowiedzi kolejnych odejść spowodowanych brakiem stabilnych warunków pracy stanowią realne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania Szpitala. Akcja protestacyjna jest wyrazem stanowczego sprzeciwu personelu wobec powyższej sytuacji.