Aktualności

Wybory nowych władz ZRŚ OZZPiP

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / March 24, 2017

W dniach 17-19 marca 2017 r. odbył się Zjazd Deelegatów Regionu Śląskiego OZZPiP. Nową Przewodniczącą Zarządu została  Iwona Borchulska. Czytaj więcej

Likwidacja NFZ a dodatki dla pielęgniarek i położnych

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / March 23, 2017

Zachęcamy do zapoznania się z treścią pisma wystosowanego przez Zarząd Krajowy OZZPiP do Ministra Zdrowia z żądaniem zagwarantowania utrzymania wypłat dodatku do wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych przyznanego Roporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2015 poz. 1628) po likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia będącego źródłem finansowania tegoż dodatku

O projekcie ustawy w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / March 23, 2017

W związku z przynoszącym wiele wątpliwości projektem ustawy o najniższym wynagrodzeniu pracowników podmiotów lecznicznych zachęcamy do lektury stanowiska Zarządu Krajowego OZZPiP w tej sprawie, jego opinii do treści projektu oraz stanowiska Forum Związków Zawodowych, w których OZZPiP jest zrzeszone.

W obronie Szpitala Murcki Sp. z o.o.

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / December 30, 2016

Zarząd Regionu Śląskiego OZZPiP w pełni popiera pracowników Szpitala Murcki Sp. z o.o., którzy w obronie swojego miejsca pracy wystąpili z listem otwartym do Prezydenta Katowic, domagając się zaniechania planowanych przez miasto działań Czytaj więcej

Stanowisko Departamentu Pielęgniarek i Położnych ws. zatrudniania ratowników medycznych na oddziałach szpitalnych

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / December 2, 2016

W związku z napływającymi do nas informacjami o zatrudnianiu ratowników medycznych na oddziałach szpitalnych i powierzaniu im obowiązków leżących w kompetencjach pielęgniarek, Zarząd Regionu Śląskiego zwrócił się o rozstrzygnięcie tej budzącej szereg wątpliwości sprawie do Departamentu Pielęgniarek i Położnych. W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Departamentu, w którym odniesiono się również do kwestii sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej przez ratowników.

STANOWISKO OZZPiP ws. KOMUNIKATU MINISTERSTWA ZDROWIA

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / September 9, 2016

Zachęcamy do zapoznania się z treścią pisma OZZPiP w sprawie komunikatu Ministerstwa Zdrowia dotyczącego wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich

KOMUNIKAT ws. wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich, w tym podawania leków różnymi drogami + wytyczne Konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / August 31, 2016

Zachęcamy do zapoznania się z treścią - wystosowanego w związku z rosnącym zagrożeniem występowania zdarzeń niepożądanych - KOMUNIKATU ws. wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich, w tym podawania leków różnymi drogami, a także do lektury Wytycznych Konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie organizacji szkoleń przez podmioty lecznicze dotyczacych zasad przyjmowania, realizacji i dokumentowania zleceń lekarskich przez pielęgniarski i położne z dnia 29 lipca 2016 r