Aktualności

Spotkanie z parlamentarzystami w Sosnowcu

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / May 26, 2017

Dnia 22 maja odbyło się przedostatnie z cyklu spotkań z parlamentarzystami organizowanych przez Region Śląski Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. Czytaj więcej

Relacja z kolejnego spotkania z parlamentarzystami

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / May 18, 2017

Wczoraj odbyło się drugie z cyklu spotkań z parlamentarzystami w sprawie sytuacji pielęgniarek i położnych w Polsce. Czytaj więcej

Relacja ze spotkania z parlamentarzystami - cz.1

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / May 11, 2017

Dnia 8 maja odbyło się pierwsze z cyklu spotkań z parlamentarzystami organizowanych przez Region Śląski Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. Zostali na nie zaproszeni posłowie i senatorowie z 30 okręgu wyborczego (obejmującego obszar miast na prawach powiatu: Jastrzębia-Zdroju, Rybnika i Żor oraz powiatów: mikołowskiego, raciborskiego, rybnickiego i wodzisławskiego), Czytaj więcej

Korespondencja OZZPiP z MPiPS ws. dodatków dla pielęgniarek w DPS-ach"

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / May 11, 2017

Zachęcamy do zapoznania się z treścią korespondencji prowadzonej przez Zarząd Krajowy OZZPiP z Ministerestwem Pracy i Polityki Społecznej w sprawie objęcia wzrostem finansowania domów pomocy społęcznej, celem objęcia zatrudnionych w nich pielęgniarek podwyżkami analogicznymi do tych wprowadzonych w szpitalnictwie i podstawowej opiece zdrowotnej Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2015 poz. 1628).

Spotkanie z Posłami na Sejm RP

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / May 6, 2017

W imieniu Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach Pani Anny Janik oraz Przewodniczącej Zarządu Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Pani Iwony Borchulskiej zapraszamy na cykl spotkań z Posłami na Sejm RP oraz Senatorami RP dotyczących omówienia bieżącej sytuacji pielęgniarek i położnych oraz skutków ewentualnego przeprowadzenia reformy systemu opieki zdrowotnej w proponowanym kształcie. Jest to szansa, aby poprzez realne działania wpłynąć na sytuację wymienionych grup zawodowych w naszym kraju. Spotkania podzielone zostały według poselskich okręgów wyborczych - poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań: Czytaj więcej

Stanowisko Głównego Inspektora Pracy ws. systemów czasu pracy możliwych do stosowania w podmiotach leczniczych

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / April 7, 2017

Zachęcamy do zapoznania się z treścią stanowiska Głownego Inspektora Pracy ws. systemów czasu pracy możliwych do stosowania w podmiotach leczniczych i interpretacji niektórych przepisów Ustawy o działalności leczniczej, będącego załącznikiem do odpowiedzi Państwowej Inspekcji Pracy na pytanie OZZPiP o maksymalną liczbę godzin - łącznie z godzinami nadliczbowymi - dopuszczalną do przepracowania przez danego pracownika w dobie pracowniczej.

Odpowiedź Ministra Zdrowia na wniosek o zagwarantowanie dodatku po likwidacji NFZ

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / April 4, 2017

Jakiś czas temu publikowaliśmy pismo Zarządu Krajowego OZZPiP do Ministra Zdrowia, w którym OZZPiP wnioskowało o zagwarantowanie wypłaty kolejnych transz podwyżki dla Pielęgniarek i Położnych przyznanej Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2015 poz. 1628). Zachęcamy do lektury odpowiedzi od Ministra Zdrowia, Konstantego Radziwiłła.

Projekt obywatelski ustawy o najniższych wynagrodzeniach pracowników podmiotów leczniczych

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / April 4, 2017

Niniejszym przedstawiamy obywatelski projekt ustawy dotyczącej zasad ustalania najniższych wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych, stanowiący alternatywę dla obecnie będącego na etapie prac rządowych projektu zakładającego niezrozumiałe dla nas i nieakceptowalne wysokości wynagrodzeń zasadniczych dla pielęgniarek i położnych. Czytaj więcej