Aktualności

Po raz kolejny potwierdzamy że normy zatrudnienia Pielęgniarek i Położnych obowiązują wszystkie podmioty które kontraktują usługi.

W Aktualności napisał Rzecznik / Wiceprzewodnicząca / July 23, 2014

Poniżej przedstawiamy trzy odpowiedzi -stanowisko Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministra Zdrowia w sprawie stosowania Rozporządzenia z dnia 28.12.2012r. Celem jest zapobieganie rozpowszechnianiu opinii,iż zgodnie z ustawą o działalności leczniczej stosowanie w/w Rozporządzenia nie jest  obowiązujące w niepublicznych podmiotach leczniczych w formie spółek.   Rzecznik / Wiceprzewodnicząca Zarządu Regionu Śląskiego OZZPiP

Zarząd Regionu Śląskiego OZZPiP z maskami na twarzy w dniu 02.06.2014r. zorganizował pikietę sprzeciwu pod Urzędem Wojewódzkim

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / June 5, 2014

Na znak protestu w poniedziałek Zarząd Regionu Śląskiego zorganizował pikietę przeciwko dokumentowi pt. "Kierunki restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na lata 2014-18" Czytaj więcej