Normy dla wszystkich placówek ochrony zdrowia korzystających ze środków publicznych.

Kategoria: Z regionu Śląskiego Biuro OZZPiP Śląsk / March 25, 2014

Zarząd Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że ze Stanowiska Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2013 r. wynika, że każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą (w tym zatem i ten prowadzący działalność w formie spółki) realizujący świadczenia gwarantowane finansowane przez NFZ ze środków publicznych ma obowiązek  stosować regulacje w zakresie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

 

Na potwierdzenie tego stanowiska Ministerstwo Zdrowia wskazuje  §4 a rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego ( teraz jest to rozporządzenie z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego i tożsamy z §4a obecnie §5), oraz art. 132 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zarządzenie Prezesa NFZ.  Zgodnie z zapisem ustawowym opiniowane będą wszystkie wyliczenia minimalnych norm pielęgniarek i położnych w placówkach gdzie działają organizacje związkowe. Przestrzeganie wymogu spełnienia norm i opiniowania przez przedstawiciela samorządu i związku zawodowego obliguje wszystkie placówki, bez względu czy jest to Spółka czy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

 

Realizując zapisy wynikające ze Stanowiska Ministra Zdrowia Prezydium ZRŚL OZZPiP postanawia wskazywać do kontroli przez Departament Pielęgniarek i Położnych i NFZ wszystkie podmioty lecznicze korzystające ze środków publicznych, które nie dopełnią obowiązku obliczenia i zaopiniowania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych .

 

Przewodnicząca Zarządu Regonu -  Krystyna Ptok

Sekretarz Zarządu Regionu Śląskiego OZZPiP - Katarzyna Tymińska

 

Stanowiska Ministra Zdrowia

Poleć!