Aktualności

Spotkanie z parlamentarzystami w Sosnowcu

Kategoria: Aktualności Biuro OZZPiP / May 26, 2017

Dnia 22 maja odbyło się przedostatnie z cyklu spotkań z parlamentarzystami organizowanych przez Region Śląski Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Zostali na nie zaproszeni posłowie i senatorowie z 32 okręgu wyborczego (obejmującego obszar miast na prawach powiatu: Sosnowiec, Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Zawiercie oraz powiatów: będzińskiego i zawierciańskiego), a mianowicie: Senatorowie – Arkadiusz Grabowski (PiS) i Michał Potoczny (PiS) oraz posłowie: Waldemar Andzel (PiS), Paweł Bańkowski (PO), Barbara Chrobak (Kukiz’15), Barbara Dolniak (Nowoczesna), Ewa Malik (PiS), Beata Małecka-Libera (PO), Anna Nemś (PO), Dariusz Starzycki (PiS), Robert Warwas (PiS). Spośród zaproszonych stawili się jedynie Wicemarszałek Sejmu RP, Barbara Dolniak (Nowoczesna), Beata Libera – Małecka (PO) oraz Paweł Bańkowski (PO). Niestety z nieznanych nam powodów znów zabrakło przedstawicieli partii rządzącej. Zgodnie z przyjętą konwencją na wstępie Przewodniczące obu organizacji przedstawiły główne problemy, z jakimi zmaga się środowisko oraz perspektywy zmian dotyczących sfery wynagrodzeń przedstawicieli zawodów medycznych w podmiotach leczniczych. Nakreśliły też oczekiwania grupy zawodowej wobec posłów i senatorów RP, a także omówiły projekty mających znaczenie dla środowiska aktów prawnych, które niedługo będą głosowane. Następnie głos zabrali goście, którzy zgodnie podkreślali jednak, że jako przedstawiciele opozycji, mimo podejmowania mniejszych bądź większych aktywności w sprawie systemu ochrony zdrowia, partia rządząca ma większość, wobec której nie sposób się sprzeciwić, tudzież nie są w stanie zablokować działań PiS-u czy przeforsować własnych inicjatyw. Powyższe tłumaczenia sprowokowały głosy oburzenia z sali – obecne pielęgniarki zarzuciły przedstawicielom PO, że w okresie sprawowania rządów przez ich partię również niespecjalnie dużo się działo na rzecz środowiska pielęgniarskiego, mimo iż problemy sygnalizowane są od co najmniej dwudziestu lat. Poseł Małecka- Libera zasugerowała, że trzeba dążyć do podjęcia działań na rzecz atrakcyjności zawodów pielęgniarki i położnej, a także w ogóle wypromować polską ochronę zdrowia. Zaproponowała też zorganizowanie wyjazdowej Komisji Zdrowia, na co środowisko przystało. Wicemarszałek Dolniak zobowiązała się ustalić tryb prac nad projektami ustawy dotyczącej wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych – zarówno tego rządowego, jak i obywatelskiego, a także podjąć współpracę z kolegami i koleżankami z opozycji w celu wypracowania rozwiązań sprzyjających pielęgniarkom i położnym. Poseł Bańkowski natomiast zrelacjonował swoją pracę w Regionie, informując, iż niegdyś zasiadał w Radzie Społecznej Szpitala w Jaworznie, co stało się przyczynkiem do gorącej dyskusji pośród obecnych na sali przedstawicielek związku zawodowego działającego na terenie ww. szpitala. Ponadto poseł Bańkowski poinformował o składanych przez siebie interpelacjach, m.in. w sprawie systemu kształcenia pielęgniarek i położnych. Na tym spotkanie zakończono, deklarując gotowość do prowadzenia dalszych rozmów i kampanii informacyjnych z udziałem parlamentarzystów.

Poleć!