Aktualności

Spotkanie z niemieckimi związkowcami

Kategoria: Aktualności Biuro OZZPiP / June 6, 2017
Spotkanie z niemieckimi związkowcami

Dnia 22 maja b.r. Region Śląski OZZPiP odwiedzili związkowcy z niemieckiego Związku Zawodowego Sektora Usług VERDI, z którymi nasza organizacja współpracuje od kilku już lat.

Podczas kilkugodzinnego spotkania strony zrelacjonowały sobie bieżącą sytuację pracowników ochrony zdrowia w Polsce i w Niemczech, omówiły najpoważniejsze problemy, z jakimi zmagają się pielęgniarki i położne z obu krajach. Porównano też warunki pracy i płacy w tej grupie zawodowej, a także systemy kształcenia w zawodzie. Zasygnalizowano również zagrożenia związane z wdrażanymi w obu krajach reformami. Strony postanowiły zacieśnić współpracę i na bieżąco informować się o sukcesach, ale też problemach środowiska w Polsce i w Niemczech, deklarując jednocześnie wzajemne wsparcie w podejmowanych działaniach na rzecz pracowników ochrony zdrowia, w tym także w ewentualnych akcjach protestacyjnych.

Poleć!