Aktualności

RELACJA ze SZKOLENIA WYJAZDOWEGO

Kategoria: Aktualności Biuro OZZPiP / December 6, 2018

Na przełomie listopada i grudnia b.r. przedstawiciele zrzeszonych w naszym Regionie Organizacji Zakładowych i Międzyzakładowych wzięli udział w kilku zorganizowanych przez Zarząd Regionu Śląskiego OZZPiP szkoleniach wyjazdowych. 

Przede wszystkim dotyczyły one realizacji Rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i rozporządzeń je zmieniających, gwarantujących dodatkowe środki na świadczenia wykonywanie przez pielęgniarki i położne (popularnie zwanych „zembalowym”, „4x400 zł” czy „nie mniej niż 1100 zł do podstawy”). Jedno ze szkoleń – dotyczące formalności związanych z Rejestrem OZZPiP - przeprowadzili goście z Zarządu Krajowego OZZPiP: Sekretarz Zofia Czyż oraz Asystentka Przewodniczącej, Aleksandra Ferfecka. Ponadto - korzystając z możliwości ministerialnego projektu – zorganizowano wstępne szkolenie z zakresu stosowania RODO, które przeprowadził podmiot zewnętrzny specjalizujący się w tej materii.

Swoją obecnością podczas wyjazdu szkoleniowego zaszczyciła nas również Przewodnicząca Zarządu Krajowego, Pani Krystyna Ptok, pełniąca w obecnej kadencji funkcję Wiceprzewodniczącej Zarządu Regionu Śląskiego, uprzednio zaś – funkcję Przewodniczącej tego Regionu. Podczas uroczystej kolacji Wigilijnej złożyła ona na ręce obecnej Przewodniczącej Regionu Śląskiego, Pani Iwony Borchulskiej, wieniec świąteczny z najlepszymi życzeniami dla wszystkich pielęgniarek, położnych oraz pielęgniarzy. Życzenia w imieniu Zarządu oraz Biura Regionu Śląskiego złożyła Przewodnicząca Borchulska z Przedstawicielami Prezydium Związku, w tym ze wspomnianą już Wiceprzewodniczącą Krystyną Ptok i Wiceprzewodniczącą Barbarą Halkiewicz.

Mamy nadzieję, że nabyta podczas szkoleń wiedza pozwoli Państwu jeszcze lepiej wykonywać obowiązki związkowe, co – miejmy nadzieję – przełoży się na korzyści dla całego naszego środowiska zawodowego.

Poleć!