Aktualności

Relacja z kolejnego spotkania z parlamentarzystami

Kategoria: Aktualności Biuro OZZPiP / May 18, 2017

Wczoraj odbyło się drugie z cyklu spotkań z parlamentarzystami w sprawie sytuacji pielęgniarek i położnych w Polsce.

Tym razem zaproszeni zostali posłowie i senatorowie z okręguwyborczego nr 31: Bożena Borys-Szopa (PiS), Grzegorza Długi (Kukiz’15), Ewa Kołodziej (PO), Wojciech Król (PO), Danuta Pietraszewska (PO), Jerzy Polaczek (PiS), Monika Rosa (Nowoczesna), Andrzej Sośnierz (PiS), Grzegorz Tobiszowski (PiS), Marek Wójcik (PO), Michał Wójcik (PiS), Marian Zembala (PO), Leszek Piechota (PO), Czesław Ryszka (PiS) Andrzej Misiołek (PO), spośród których pojawili się wyłącznie: Ewa Kołodziej, Monika Rosa, Grzegorz Długi i Andrzej Misiołek, co oznacza, że nikt z partii rządzącej nie pofatygował się na spotkanie z pielęgniarkami i położnymi. Wiceprzewodnicząca Regionu Śląskiego OZZPiP, Krystyna Ptok oraz Przewodnicząca ORPiP w Katowicach, Anna Janik nakreśliły problemy środowiska oraz oczekiwania wobec polityków, którzy mają realny wpływ na kreowanie warunków pracy i wynagradzania pielęgniarek i położnych, są bowiem odpowiedzialni za uchwalanie powszechnie obowiązujących przepisów regulujących powyższe kwestie. Zwracając uwagę na główny problem drastycznie spadającej liczby przedstawicielek ww. grupy zawodowej oraz brak zastępowalności pokoleń, oświadczono, iż tylko w tym roku, w samym tylko okręgu objętym zakresem działań OIPiP w Katowicach 822 pielęgniarki, 3 pielęgniarzy i 94 położne osiągną wiek emerytalny, we wrześniu tego roku – w skali kraju – prawa emerytalne nabędzie czterdzieści tysięcy pielęgniarek, zaś odnosząc się do szerszej skali - bo problem dotyczy nie tylko naszego kraju, choć ten zdecydowanie plasuje się w czołówce krajów najbardziej zagrożonych deficytem pielęgniarek - w 2020 r. zabraknie w całej Europie miliona czterystu tysięcy pracowników ochrony zdrowia, w tym głównie pielęgniarek. Po burzliwej dyskusji posłanka Nowoczesnej zaproponowała poświęcenie sejmowej Komisji Zdrowia problemom grupy zawodowej pielęgniarek i położnych. Pomysł ten zmodyfikował nieco poseł Kukiz’15, sugerując, by było to posiedzenie wyjazdowe – w Katowicach, bo tutaj też funkcjonuje największa w kraju Izba Pielęgniarek i Położnych. Powyższa inicjatywa zobligowałaby posłów do przybycia i poznania w szczegółach problemów, z jakimi zmagają się przedstawicielki najliczniejszej grupy pracowników ochrony zdrowia, stanowiącej ogromną rzeszę wyborców, a w efekcie – żywimy głęboką nadzieję – do świadomego głosowania za projektami ustaw, co pozwoliłoby wypracować odpowiednie rozwiązania i tym samym polepszyć sytuację pielęgniarek i położnych. Zadeklarowano poruszenie powyższej kwestii podczas najbliższego posiedzenia Sejmu.

Poleć!