Aktualności

Nominacja Przewodniczącej OZZPiP do Rady Dialogu Społecznego

Kategoria: Aktualności Biuro OZZPiP / October 31, 2017

W poniedziałek (30.10.2017 r.) przy okazji posiedzenia Rady Dialogu Społecznego odbyła się w Pałacu Prezydenckim uroczystość, podczas której Prezydent Rzeczypospolistej Polskiej Andrzej Duda powołał siedmiu nowych członków Rady Dialogu Społecznego. Nominację otrzymała m.in. Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok. Gratulacje i kwiaty na jej ręce złożyła Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias wraz z przedstawicielami Prezydium tej centrali związkowej. W uroczystości uczestniczyła też Rzeczniczka OZZPiP, Iwona Borchulska.

Ponadto - ze względu na harmonogram przewodniczenia RDS, zaplanowany w ten sposób, że co roku kolejno przewodniczącym zostaje przedstawiciel poszczególnych stron Dialogu, tj. związków zawodowych, pracodawców i rządu - przewodnictwo w Radzie przejęła strona rządowa, a bezpośrednio Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

Podczas posiedzenia RDS zaprezentowano także prezydencki projekt noweli ustawy o RDS i innych instytucjach dialogu społecznego. Zapowiedziano, że zaproponowane przez Prezydenta zmiany mają służyć wzmocnieniu dialogu na poziomie wojewódzkim, co spotkało się  z uznaniem zarówno strony społecznej, jak i przedstawicieli pracodawców. Przeprowadzono również dyskusję dotyczącą funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł utrzymał propozycję stopniowego zwiększania nakładów na ochronę zdrowia do 6 % PKB w 2025 roku, podkreślając, że po raz pierwszy w historii na ochronę zdrowia została naznaczona tak wysoka stawka i droga dojścia do niej, co stanowić ma ogromny sukces będący znakiem dobrej zmiany. Poza tym zasygnalizował, że po przeanalizowaniu skutków realizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. 2017, poz. 1473) i wyciągnięciu odpowiednich wniosków być może dojdzie do zainicjowania jej nowelizacji. Już teraz Minister zadeklarował, że w razie powyższych działań zaprasza przedstawicieli stron Dialogu do współpracy w zespołach ekspertów.

Poleć!