Aktualności

Nasza Koleżanka - Przewodnicząca ZOZ OZZPiP przy Szpitalu w Knurowie kandyduje w wyborach.

Kategoria: Aktualności Biuro OZZPiP / October 8, 2018
Nasza Koleżanka - Przewodnicząca ZOZ OZZPiP przy Szpitalu w Knurowie kandyduje w wyborach.

Szanowni Państwo,

nasza Koleżanka - Przewodnicząca ZOZ OZZPiP przy Szpitalu w Knurowie Sp. z o.o. - kandyduje w wyborach samorządowych. Doceniając Jej wieloletnie zaangażopwanie i owocną pracę na rzecz środowiska Pielęgniarek i Położnych gorąco zachęcamy do oddawania głosów!

JADWIGA KOTAŃSKA

KANDYDATKA DO RADY POWIATU GLIWICKIEGO

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MOJA GMINA NASZ POWIAT"

Lista 19,  miejsce 5

 

Mam 48 lata, i od urodzenia mieszkam w Knurowie. Od 28 lat  jestem szczęśliwą mężatką
a od 24 lat matką. Mąż i syn są dla mnie ciągłym źródłem inspiracji oraz stale motywują
do dalszego rozwoju.

Ukończyłam Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach z tytułem magister pielęgniarstwa. Od 28 lat pracuję w Szpitalu w Knurowie, obecnie na stanowisku Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego z Działem Anestezjologii oraz Kierownika Centralnej Sterylizatorni.
Od 2002r. pełnię funkcję Przewodniczącej Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych działającej przy Szpitalu
w Knurowie sp. z o. o. Doskonale znam i szczególnie jestem wyczulona na potrzeby środowiska medycznego m.in. poprzez działanie na rzecz poprawy warunków pracy
i komfortu obsługi i leczenia pacjenta. Jestem kompetentna  i z uporem dążę do celu.

W Radzie Powiatu chcę się zajmować sprawami dotyczącymi służby zdrowia, upowszechnianiem profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców Powiatu
oraz bezpieczeństwem jego mieszkańców. Zdrowy Powiat to Bezpieczny Powiat

Moje zainteresowania /hobby to:  działalność społeczna, żeglarstwo, jazda na nartach, piesze wycieczki po górach.

 

Proszę o  głos 21 października 2018r. Nie zawiodę Waszego ZAUFANIA

 

Mój program  wyborczy to nie puste hasła i slogany a KONKRETNE działania, którymi chcę się zająć w trakcie kadencji Radnej Rady Powiatu Gliwickiego:

a) Finansowanie i upowszechnianie polityki zdrowotnej wśród mieszkańców Powiatu, poprzez wdrożenie następujących  programów profilaktycznych mających na celu:

- wczesne wykrywanie skrzywień kręgosłupa -  przedszkole, szkoła podstawowa;

- walkę z otyłością dzieci i młodzieży;

- utrzymanie zdrowia przez seniorów  poprzez aktywizację fizyczną;

- prowadzenie badań profilaktycznych u osób po 50 r.ż. – kontrola ciśnienia tętniczego, poziomu cukru oraz nauka higienicznego trybu życia (broszury podczas kontroli profilaktycznej dla każdego);

b) Wprowadzenie programów walki z uzależnieniami wśród młodzieży.

c) Zapewnienie odpowiedniego nakładu finansowego ze strony Powiatu Gliwickiego
na podmioty lecznicze, dzięki czemu placówki te będą mogły polepszać swoją infrastrukurę
i modernizować sprzęt.

 

 

 

Poleć!