Aktualności

KONFERENCJA "MOBBING - i CO DALEJ

Kategoria: Aktualności Biuro OZZPiP / November 18, 2019
W miniony piątek (8 listopada) w Szybie Bończyk w Mysłowicach odbyła się pierwsza poświęcona mobbingowi Ogólnopolska Konferencja dla Pielęgniarek i Położnych "MOBBING - i CO DALEJ?", zorganizowana przez Zespół ds. Mobbingu działający przy ORPiP w Katowicach, w skład którego weszli także członkowie naszego Związku, w tym członkowie Zarządu OZZPiP Regionu Śląskiego – Przewodnicząca Iwona Borchulska, Skarbnik Beata Tomsza, Członkowie – Renata Smok i Justyna Smorąg (pełny skład Zespołu znajdą Państwo na stronie internetowej OIPiP w Katowicach: https://www.izbapiel.katowice.pl/…/zespo…/zespol-ds-mobbingu). Prelegenci - pośród nich nasze Koleżanki Pielęgniarki, a także socjolog, lekarz, prawnicy oraz Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy - omówili problematykę mobbingu. Podczas pierwszego z paneli mówiono o tym, czym owo zjawisko w ogóle jest, jakie działania bądź zachowania można nazwać mobbingiem, jak zabezpieczyć się procesowo, na czym – również w obliczu mobbingu - polega praca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, jak zapobiegać mobbingowi i jak zwalczać jego skutki. Drugi panel dotyczył wyników badań nad mobbingiem wśród pielęgniarek i położnych, a także praktycznych aspektów walki z mobbingiem na przykładzie doświadczonych nim Koleżanek, w tym także rzeczywistego wymiaru powoływanych w zakładach pracy Komisji Antymobbingowych – procedur ich działania, celu i skuteczności. Podczas ostatniej części Konferencji głos na temat przeciwdziałania mobbingowi w środowisku medycznym zabrała dr socjologii Urszula Marcinkowska, zaś specjalista ds. psychiatrii Michał Myszor omówił wpływ ostrego i przewlekłego stresu na zdrowie i funkcjonowanie organizmu. Zainteresowanie Konferencją było bardzo duże, frekwencja dopisała, zatem pozostaje nam oczekiwać kolejnych tego typu inicjatyw – zdaje się szczególnie wyczekiwanych przez środowisko zawodowe, bo też bardzo potrzebnych wobec coraz liczniejszych, niepokojących sygnałów ze strony pracowników. Sygnałów dotyczących niestety właśnie mobbingu w środowiskach medycznych...

 

Poleć!