Aktualności

KOMUNIKAT ws. ARTYKUŁU w „GAZECIE WYBORCZEJ

Kategoria: Aktualności Biuro OZZPiP / May 21, 2018

W związku z opublikowanym w „Gazecie Wyborczej” artykułem pt. „Doktor rzuca wyzwiskami i narzędziami, więc odchodzą” autorstwa Judyty Watoły, poniżej zamieszczamy kilka słów komentarza do zacytowanej w nim wypowiedzi Iwony Borchulskiej, Przewodniczącej Regionu Śląskiego OZZPiP. Osobom, które jeszcze do ww. artykułu nie dotarły, polecamy jego lekturę (jakkolwiek ogromnie żałujemy, że opisane w ww. artykule sytuacje miały kiedykolwiek miejsce):

http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,23410373,ordynator-do-pielegniarek-pier-one-piz-y-rzuca-w-nie.html

Gwoli sprostowania wyjaśniamy, iż wspomniane w treści tego artykułu przesłuchania prowadzi Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie, któremu – w związku ze złożeniem przez zainteresowane pielęgniarki skargi na przewlekłość postępowania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy Śląskiej Izbie Lekarskiej - sprawę do prowadzenia przekazał Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przy Naczelnej Izbie Lekarskiej. Tym samym to nie Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przy Naczelnej Izbie Lekarskiej – jak być może można było wnioskować z zacytowanej wypowiedzi Iwony Borchulskiej – prowadzi postępowanie i przesłuchania w ww. sprawie. Uściślając, jednocześnie informujemy, iż Przewodnicząca Zarządu Regionu Śląskiego OZZPiP Iwona Borchulska w przebiegu obu postępowań antymobbingowych prowadzonych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym w Tarnowskich Górach występowała w charakterze pełnomocnika instrumentariuszek.

Poleć!