Aktualności

Darmowe szkolenia pielęgniarek i położnych nie są dla nich przychodem

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / June 6, 2017

We wtorek, 30 maja b.r. zapadło precedensowe orzeczenie w sprawie darmowych szkoleń dla pielęgniarek i położnych organizowanych przez samorząd pielęgniarek i położnych lub związek zawodowy. Czytaj więcej

Spotkanie z parlamentarzystami - okręg gliwicki

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / June 6, 2017

Dnia 6 czerwca odbyło się ostatnie z cyklu spotkań z parlamentarzystami organizowanych przez Region Śląski Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. Czytaj więcej

Spotkanie z niemieckimi związkowcami

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / June 6, 2017

Dnia 22 maja b.r. Region Śląski OZZPiP odwiedzili związkowcy z niemieckiego Związku Zawodowego Sektora Usług VERDI, z którymi nasza organizacja współpracuje od kilku już lat. Czytaj więcej

Spotkanie z parlamentarzystami w Sosnowcu

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / May 26, 2017

Dnia 22 maja odbyło się przedostatnie z cyklu spotkań z parlamentarzystami organizowanych przez Region Śląski Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. Czytaj więcej

Relacja z kolejnego spotkania z parlamentarzystami

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / May 18, 2017

Wczoraj odbyło się drugie z cyklu spotkań z parlamentarzystami w sprawie sytuacji pielęgniarek i położnych w Polsce. Czytaj więcej

Relacja ze spotkania z parlamentarzystami - cz.1

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / May 11, 2017

Dnia 8 maja odbyło się pierwsze z cyklu spotkań z parlamentarzystami organizowanych przez Region Śląski Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. Zostali na nie zaproszeni posłowie i senatorowie z 30 okręgu wyborczego (obejmującego obszar miast na prawach powiatu: Jastrzębia-Zdroju, Rybnika i Żor oraz powiatów: mikołowskiego, raciborskiego, rybnickiego i wodzisławskiego), Czytaj więcej

Korespondencja OZZPiP z MPiPS ws. dodatków dla pielęgniarek w DPS-ach"

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / May 11, 2017

Zachęcamy do zapoznania się z treścią korespondencji prowadzonej przez Zarząd Krajowy OZZPiP z Ministerestwem Pracy i Polityki Społecznej w sprawie objęcia wzrostem finansowania domów pomocy społęcznej, celem objęcia zatrudnionych w nich pielęgniarek podwyżkami analogicznymi do tych wprowadzonych w szpitalnictwie i podstawowej opiece zdrowotnej Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2015 poz. 1628).

Spotkanie z Posłami na Sejm RP

W Aktualności napisał Biuro OZZPiP / May 6, 2017

W imieniu Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach Pani Anny Janik oraz Przewodniczącej Zarządu Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Pani Iwony Borchulskiej zapraszamy na cykl spotkań z Posłami na Sejm RP oraz Senatorami RP dotyczących omówienia bieżącej sytuacji pielęgniarek i położnych oraz skutków ewentualnego przeprowadzenia reformy systemu opieki zdrowotnej w proponowanym kształcie. Jest to szansa, aby poprzez realne działania wpłynąć na sytuację wymienionych grup zawodowych w naszym kraju. Spotkania podzielone zostały według poselskich okręgów wyborczych - poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań: Czytaj więcej